Departamentul de studii parlamentare şi politici UE

Dacă eşti pasionat de politica comparată, Departamentul de studii parlamentare şi politici UE e locul potrivit. Studiezi sau eşti absolvent de ştiinţe politice şi administrative, relaţii internationale, limbi străine, litere sau drept? Ai posibilitatea să alegi între Direcţia studii şi documentare legislativă şi Direcţia pentru Uniunea Europeană. Te invităm să aplici!

Pentru un student sau absolvent de ştiinţe juridice, Direcţia studii şi documentare legislative te va implica ȋn realizarea de studii de drept comparat, vei putea concepe materiale documentare privind probleme de interes internațional şi pentru delegaţiile parlamentare române şi vei participa la sesiuni de consultaţii pe probleme parlamentare.

În cadrul Direcţiei pentru Uniunea Europeană participi la activităţi de consultanţă pentru sprijinirea activităţilor derulate ȋn cadrul procedurilor de examinare a documentelor Uniunii Europene. Pregăteşti documente necesare pentru delegaţiile Camerei Deputaţilor. Poţi participa la cursuri de pregătire ȋn domeniul politicilor şi legislaţiei Uniunii Europene organizate pentru personalul Camerei Deputaţilor. Observi cum se realizează informarea publică privind politicile şi legislaţia Uniunii Europene.

Direcția social media

Pasionat de marketing online? Direcţia social media vine ȋn ȋntâmpinarea ta. Descoperă cine răspunde de imaginea Camerei Deputaţilor în reţelele sociale. Poți propune moduri de ȋmbunătăţire a imaginii Camerei Deputaţilor ȋn mediul online. Vei participa la distribuirea evenimentelor şi ştirilor pe canalele oficiale de social media. Poţi interacţiona cu urmăritorii paginilor şi ai ocazia de a îmbunătății imaginea Camerei Deputaţilor în opinia cetățenilor.

Departamentul legislativ

Departamentul legislativ ȋţi este recomandat dacă eşti student sau absolvent de studii juridice. Participi la pregătirea desfăşurării lucrărilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz, precum şi ale comisiilor parlamentare. Ai posibilitatea să alegi între Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări, Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen şi Direcţia pentru lucrări şi secretariatul comisiilor. Te invităm să aplici!

În cadrul Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări ȋnveţi cum se asigură asistenţa tehnică în redactarea propunerilor legislative cu respectarea normelor de tehnică legislativă şi a conformităţii cu Constituţia României. Participi la dezbaterea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative repartizate în cadrul comisiilor specializate, la solicitarea preşedintelui comisiei sesizate în fond. Afli despre cum se întocmeşte puncte de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările de neconstituţionalitate.

Dacă vrei sa vezi cum se desfăşoară pregătirile pentru şedinţele de plen ȋţi recomandăm Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen. Afli cum se înregistrează proiectele de legi şi propunerile legislative care se supun spre dezbatere plenului Camerei Deputaţilor. Urmăreşti etapele procedurii legislative pentru acestea. Înveți cum se urmăreşte respectarea termenelor din Constituţia României şi a termenelor pentru depunerea rapoartelor de către comisiile sesizate în fond.

Vrei sa ȋnveţi despre activitatea deputaţilor ȋn comisiile de specialitate? Direcţia pentru lucrări şi secretariatul comisiilor este locul unde ȋţi doreşti să ajungi. Vei participa la procesul de difuzare a rapoartelor, avizelor, sintezelor şi proceselor verbale. Afli cum se întocmeşte bilanţul privind activitatea comisiilor permanente şi de mediere. Realizezi materiale documentare şi situaţii comparative referitoare la domeniul de activitate al comisiei.

Serviciul juridic

Serviciul juridic este locul ideal dacă ai studii ȋn domeniu. Vei lua parte la procesul de avizare şi control privind legalitatea şi conformitatea ordinelor secretarului general al Camerei Deputaţilor şi a altor documente stabilite de regulament. De asemenea, poţi participa la reprezentarea Camerei Deputaţilor în faţa instanţelor de judecată.

Serviciul audit

Vrei să îți construiești ocarieră ȋn domeniul auditului? Poţi ȋncepe aplicând pentru internship la Serviciul audit. Aici vei observa o activitate independentă şi obiectivă, menită să asigure consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. Poți participa la evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei sistemului de conducere și poți examina legalitatea şi conformitatea operaţiunilor din întreg ansamblul serviciilor Camerei Deputaților. Ești pregătit pentru o astfel de provocare?

Direcţia comunicare şi relaţii publice

Student sau absolvent de comunicare, jurnalism, relaţii publice sau specializări similare? Direcţia comunicare şi relaţii publice te aşteaptă să aplici la programul nostru de internship. Vei ȋnvăţa despre cum se asigură relaţia Camerei Deputaţilor cu mass media şi cu organizaţiile societăţii civile. Poţi participa la acţiuni pentru promovarea unei imagini corecte a activităţii parlamentare. Vei transmite prin mijloace specifice de comunicare obiectivele şi mesajele forului legislativ asupra cărora acesta doreşte să comunice. Poți organiza activităţi educative pentru tineri şi poți afla cum se furnizează informaţiile de interes public. Tu cum ai alege să promovezi imaginea Camerei Deputaților

Direcţia resurse umane

Vrei o carieră în resurse umane? În cadrul Direcţiei resurse umane vei afla despre oamenii care participă la activitatea Camerei Deputaţilor, vei participa la organizarea acţiunilor de recrutare şi selecţie a personalului în conformitate cu posturile prevăzute în statul de funcţii aprobat. Vei ȋnvăţa cum se asigură gestionarea resurselor umane pentru serviciile Camerei Deputaţilor şi birourile parlamentare ale deputaţilor din circumscripţiile electorale.

Departamentul secretariatului tehnic

Vrei un loc ȋn centrul activităţii parlamentare? Iţi recomandăm Departamentul secretariatului tehnic. Participi la pregătirea lucrărilor Camerei Deputaţilor, urmăreşti îndeplinirea de către serviciile Camerei Deputaţilor a sarcinilor rezultate din hotărârile Birourilor Permanente ale celor două Camere şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Ai posibilitatea să alegi între Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului Permanent şi Direcţia secretariat membrii BP şi grupuri parlamentare.

Şedinţa Biroului Permanent este ţinută de conducerea Camerei Deputaţilor. Dacă eşti curios ce presupune pregătirea şedinţelor Biroului Permanent aplică pentru Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului Permanent. Înveți cum se asigură disponibilitatea materialelor necesare pentru buna desfăşurarea a şedinţelor Biroului Permanent. Participi la procesul de comunicare al deciziilor adoptate şi urmăreşti realizarea măsurilor stabilite de Biroul Permanent. Afli cum se efectuează înregistrarea şi stenografierea şedinţelor şi verifici stenogramele şedinţelor.

In cadrul Direcţiei secretariat membrii Biroului Permanent şi grupuri parlamentare vei avea posibilitatea să observi îndeaproape lucrările Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, vei putea interacţiona cu reprezentanţii grupurilor parlamentare şi vei putea asista la pregătirea şi întocmirea documentelor necesare desfăşurării activităţilor specifice Biroului Permanent.

Direcţia generală pentru afaceri externe

Dacă ești pasionat de diplomație și cunoști mai multe limbi străine Direcţia generală pentru afaceri externe este locul potrivit pentru tine. Aici vei avea posibilitatea să participi la realizarea lucrărilor specifice îndeplinirii activităţii de relaţii externe a Camerei Deputaţilor, să observi cum este întocmit proiectul Programului anual de relaţii externe al Parlamentului României, să organizezi acţiunile de relaţii externe şi managementul cheltuielile necesare. În același timp, poți interacționa cu direcții similare din alte Parlamente sau instituții internaționale. Ai posibilitatea să te înscri la Direcţia de cooperare cu organizaţiile internaţionale şi UE.

În cadrul Direcţiei de cooperare cu organizaţiile internaţionale şi UE vei avea posibilitatea să participi la procesul de cooperare între Camerea Deputaţilor și instituţiile Uniunii Europene, să planifici şi să observi coordonarea activităţilor de relaţii externe cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale. Vei putea întocmi materiale documentare necesare delagaţiilor parlamentare şi pregăti în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte structuri guvernamentale, documente de poziţie necesare delegaţiilor parlamentare.

Departamentul economic

Dacă ai studii economice, Departamentul Economic este locul unde vrei sa ajungi. Vei vedea cum se aplică prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, cum se calculează şi acordă indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale personalului serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi alte operaţiuni privind drepturile deputaţilor şi salariaţilor; vei urmări utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputaţilor; vei ȋnvăţa cum se ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în cadrul birourilor parlamentare.

In cadrul Direcţiei secretariat membrii Biroului Permanent şi grupuri parlamentare vei avea posibilitatea să observi îndeaproape lucrările Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, vei putea interacţiona cu reprezentanţii grupurilor parlamentare şi vei putea asista la pregătirea şi întocmirea documentelor necesare desfăşurării activităţilor specifice Biroului Permanent.

Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor

Dacă eşti specialist la nivel avansat ȋn IT, eventual cu studii ȋn domeniu, ȋţi recomandăm Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor. Aici vei afla cum se asigură resursele informatice şi de comunicaţii pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi cum se elaborează specificaţii tehnice sau caiete de sarcini pentru Sistemul Informatic General al Camerei Deputaţilor (SIG). Totodată, vei îți poți aduce contribuția la dezvoltarea site-ului Camerei Deputaților sau poți inova prin aplicații mobile tematice. Nu ezita să aplici!

Cancelaria Președintelui Camerei Deputaților

Cele mai multe provocări te așteaptă în cadrul Cancelariei preşedintelui Camerei Deputaţilor. Alături de echipa de consilieri ai Președintelui Camerei Deputaților vei putea participa la pregătirea materialelor necesare desfășurării activității Preşedintelui, pentru conducerea lucrărilor Camerei Deputaţilor.

Pentru că întregul program de Internship se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Președintelui, avem nevoie de noi colegi care să contribuie la dezvoltarea acestui program. Dacă ești pasionat de fotografie, blogging sau IT, te așteptăm în echipă! Vei avea ocazia de a participa atât la acțiunile oficiale ale Președintelui, cât și la dezvoltarea unor proiecte noi pentru Camera Deputaților!