De ce să particip la acest program? Programul oferă o șansă unică de a câștiga experiență profesională valoroasă și de a dobândi înțelegere aprofundată cu privire la procesul legiferării. Acesta este gândit în așa fel încât tinerii să înțeleagă mecanismul de funcționare de la nivel central. În acest sens, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: oferirea unei experiențe directe și unice pentru tineri prin implicarea acestora în cadrul activităților întreprinse în cadrul Camerei Deputaților; dobândirea de experiență și cunoștințe practice de către tineri, precum și facilitarea înțelegerii de către aceștia a procesului de legiferare; cultivarea spiritului civic al tinerilor cu potențial pentru motivarea acestora în a se desăvârși profesional în România.
Pot participa la Internship dacă în prezent studiez în străinătate? Pentru studenții români care urmează cursurile unei universități din afara României, am adaptat procesul de admitere. Astfel, dacă aceștia se califică în etapa a doua a procesului de selecție, vor susține online atât testul, cât și interviul. Dacă sunt admiși, participarea la programul de Internship este condiționată de prezența acestora la activitățile desfășurate la Camera Deputaților.
Pot aplica dacă am absolvit deja? Da, programul este destinat studenților și tinerilor absolvenți. Puteți aplica cât timp sunt întrunite celelalte condiții generate de eligibilitate.
Participanții sunt plătiți pe durata stagiului? Nu, programul nu este remunerat. Pe durata celor două luni de desfășurare, participanții trebuie să își asigure din resurse proprii cheltuielile de subzistență și cazare.
Îmi va fi asigurată cazarea pe perioada stagiului? Nu, după cum spuneam anterior, pe durata celor două luni de program, stagiarii își asigură propria cazare.
Care este programul de lucru? Pentru studenți sau absolvenții angajați, programul e flexibil, însumând 4 ore pe zi, cu posibilitatea alegerii intervalului orar și chiar recuperarea orelor în cazul neparticipării la activitățile din în anumite zile. În cazul celorlalte categorii, programul de lucru poate depăși 4 ore pe zi.
În ce constă candidatura? Candidații completează formularul online disponibil în pagina APLICĂ! Persoanele selectate pentru etapa următoare vor fi invitate la Camera Deputaților pentru un test scris și interviu.
În ce constă testul? Testarea candidaților presupune două seturi de întrebări. Primul set are rolul de a stabili nivelul de cunoștințe cu privire la activitatea Parlamentului, principii constituționale, diferențierea între legislativ și executiv sau activitatea administrativă a Camerei Deputaților, iar cel de-al doilea constă în întrebări de logică.
Pot opta pentru o specializare anume din cadrul programului? Da, în formular se regăsesc toate specializările disponibile în cadrul programului. Poți opta pentru oricare dintre acestea.
Este obligatoriu să am experiență profesională pentru a participa? Nu, nu este obligatorie. Pe toată durata procesului se va urmări selectarea tinerilor care dovedesc că sunt foarte bine pregătiți și au idei originale, care să constituie valoare adăugată la nivel instituțional. În acest sens, cea mai importantă secțiune a formularului de candidatură privește motivația și propunerile de inovare.
Ce conține Convenția semnată între părți? Textul Convenției precizează beneficiile pe care Camera Deputaților se obligă să le asigure internilor (asigurarea logisticii în vederea desfășurării activităților internului, asigurarea mijloacelor de documentare și informare, ș.a.), precum și obligațiile pe care internii și le asumă prin participare ( respectarea Regulamentului Camerei Deputaților, prestarea activităților în regim neremunerat, să contribuie la îndeplinirea sarcinilor, ș.a).
Voi primi un document care să îmi ateste participarea? La încheierea Internship-ului, cei care au parcurs întreaga perioadă, vor primi o diplomă de participare, care să ateste durata, specializarea și instituția în cadrul căreia s-a desfășurat activitatea.